Presentació del llibre INDEX. Barcelona’s Fashion Environment per DizyDíaz i Nacho Larrazabal

Lloc:

Espai Multidisciplinar

Horari:

Dia 31 de Gener a les 17:30h

Descripció de l'activitat:

'INDEX. Barcelona’s Fashion Environment' sorgeix mitjançant la idea de fer llum a tots els noms que fan possible que el sector de la moda a Catalunya es trobi en aquests moments en un instant únic d'impuls creatiu i comercial. La moda d'autor catalana passa la seva etapa de major esplendor. Al creixement constant de dissenyadors i treballadors vinculats al sector s'uneix el, cada vegada més ampli, número d'empreses que tenen èxit tant dins del territori nacional com també més enllà de les fronteres. Els mitjans de comunicació mostren un interès creixent i els esdeveniments relacionats amb el món de la moda a Catalunya han cobrat una gran importància en el panorama internacional.

'INDEX. Barcelona's Fashion Environment 'recull mitjançant les fotografies de DizyDíaz i textos de Nacho Larrazabal, el testimoni de fins a 100 persones claus en aquest moment d'esplendor de la moda d'autor catalana El valor artístic, cultural i informatiu de les imatges i dels texts és el valor principal de l'obra. Les imatges en blanc i negre i la maquetació minimalista eliminen qualsevol tipus d'artifici per fer del personatge retratat i el seu treball els verdaders protagonistes. El tractament de les fotografies i els texts reuneixen el més important i bàsic de cada persona amb una qualitat de nivell superior.

Accés lliure Village 080 Barcelona Fashion